1392

سلام به باقیمانده عزیزانم.

سال نسبتا نوتون فرخنده. دلتونم خجسته.

به یاری خدا سال سلامتو مرفهی داشته باشید.

مارم ایشالا از یاد نبرید.

/ 1 نظر / 17 بازدید
گاندلف

[لبخند] میگم شما بهت فشار نمیاد سالی یه بار میایی یه پیام تبریک میزاری یری... راسی حاجی فیروز که میگن نکنه شماییی...